Bestuursleden gezocht

1 februari 2023

Op zaterdag 15 april zal in Leiden onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. Tijdens deze ledenvergadering zijn er maar liefst drie bestuursfuncties vacant. Eén vacature is nog niet ingevuld en daarnaast zijn er twee aftredende bestuursleden.

Penningmeester Koert Gerbens heeft na vier termijnen (twaalf jaar, sinds 2011) en voorzitter Rob van het Hof na zes termijnen (achttien jaar, sinds 2005) te kennen gegeven in principe niet meer verkiesbaar te zijn. We zijn dus op zoek naar verjonging van het bestuur. Wilt u een unieke kans om een academisch netwerk op te bouwen, mee te denken over het alumnibeleid van de OU en interessante activiteiten helpen te organiseren? Meldt u zich dan via het contactformulier aan voor een bestuursfunctie.

Mocht u meer informatie willen, laat dan uw telefoonnummer achter zodat we u terug kunnen bellen. Voor de penningmeestersfunctie zoeken we een kandidaat met affiniteit op dit terrein. Voor de overige functies vragen we een flink dosis enthousiasme en een beetje tijd.