Cultuurwetenschappers gezocht

21 december 2023

De faculteit Cultuurwetenschappen is op zoek naar cultuurwetenschappers in diverse beroepen die in hun werk gebruik maken van hun opgedane cultuurwetenschappelijke kennis en vaardigheden. Door filmpjes te maken waarin cultuurwetenschappers vertellen over het verband tussen hun studie en hun baan, kunnen beginnende studenten een concreter beeld krijgen van hun toekomstperspectieven.

In de vernieuwde bacheloropleiding Cultuurwetenschappen neemt de Introductiecursus een belangrijke plaats in. Beginnende studenten maken aan de hand van een maatschappelijk thema kennis met de Open Universiteit in het algemeen en met cultuurwetenschappen in het bijzonder. Zij kunnen zo een bewuste keuze maken om al dan niet verder te studeren.
In een terugkoppeling op de cursus geven studenten echter aan het concept ‘cultuurwetenschappen’ nog wat vaag te vinden: ze willen zich graag een concreter beeld vormen over wat zij hier na hun studie mee zouden kunnen doen.
De faculteit Cultuurwetenschappen wil daarom professionals inschakelen om studenten te tonen dat cultuurwetenschappen een relevante discipline is die midden in de maatschappij staat en met veel actuele onderwerpen te maken heeft.
Aan de hand van enkele filmpjes waarin cultuurwetenschappers vertellen over hun beroep en hoe zij daarin gebruik maken van hun cultuurwetenschappelijke bagage, kunnen studenten extra motivatie verkrijgen voor hun studie. Bovendien kunnen ze op die manier beter inschatten hoe cultuurwetenschappen hun huidige baan kan verrijken, of naar welke (nieuwe) baan ze kunnen toewerken.
De faculteit Cultuurwetenschappen is hiervoor op zoek naar cultuurwetenschappers in liefst heel diverse beroepen die in hun werk gebruik maken van hun opgedane cultuurwetenschappelijke kennis en vaardigheden.
Heeft u interesse om uw ervaringen te delen met beginnende studenten cultuurwetenschappen? Graag een mailtje met een korte introductie naar anne-sophie.demey@ou.nl.