Dies natalis OU op 24 september '360 graden kijk op gezondheid'

26 augustus 2021

In het academisch jaar 2021-2022 viert de Open Universiteit op vrijdag
24 september 2021 haar 37e dies natalis. Het thema van deze dies is '360 graden kijk op gezondheid'. Alumni zijn van harte welkom om deel te nemen.


360 Graden kijk op gezondheid
Maatschappelijk relevant zijn in onderwijs en onderzoek, waar kan dat beter dan op het terrein van gezondheid? Ook de Open Universiteit geeft onderwijs en doet interdisciplinair onderzoek naar de complexe vraagstukken in de publieke gezondheid en zorg. Hoe kunnen we de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden aanpakken? Kunnen we met data-analyse ziektes opsporen nog voor er klachten zijn? Wat is een gezonde leefomgeving? Het is essentieel om altijd vanuit verschillende invalshoeken, 360 graden, te kijken naar gezondheid en de zorg van de toekomst.

Programma
Na de opening van de academische zitting door rector magnificus prof. dr. Theo J. Bastiaens geeft prof. dr. Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, de diesrede. Vervolgens vindt de uitreiking plaats van het eredoctoraat aan prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische neuropsychologie. Tot slot wordt de OU Wetenschapsprijs 2021 uitgereikt aan een onderzoeker verbonden aan de Open Universiteit die zich onderscheidt door uitzonderlijke onderzoeksprestaties. Meer informatie over het programma staat op ou.nl/dies.

Aanmelden
De OU nodigt u van harte uit de viering van de 37e dies natalis van de Open Universiteit op vrijdag 24 september 2021 bij te wonen. Vanaf 14.15 uur bent u welkom in Theater Heerlen aan het Burgemeester Van Grunsvenplein. Om 15.00 uur begint de academische zitting, na afloop is er een receptie. Vanwege de coronamaatregelen kan mogelijk slechts een beperkt aantal gasten de diesviering bijwonen. Daarom verzoeken we u om zo snel mogelijk aan te melden voor het bijwonen van de diesviering.
Aanmelden vindt plaats rechtstreeks bij de OU. Klik hier om u aan te melden!