Gratis cursus over autisme in het onderwijs

30 maart 2024

Sylvia Stuurman is docent informatica aan de OU, autodidactisch deskundige op het gebied van autisme én autistisch. Zij ontving een Comenius Teaching Fellow beurs voor onderzoek naar autisme-inclusief onderwijs. Dat resulteerde in een gratis cursus èn het boek 'De kanarie in de schoolbanken'.

Struikelblokken wegnemen
Als er op universiteiten geen rekening wordt gehouden met studenten in het autistisch spectrum, bestaat er een grotere kans op studievertraging of uitval. Naast omstandigheden buiten de studie, spelen ook onderwijskundige aspecten hierin mee. Denk bijvoorbeeld aan teveel omgevingsprikkels tijdens een college, of onduidelijkheden over wat er verwacht wordt tijdens een tentamen. Door deze struikelblokken zoveel mogelijk weg te nemen, wordt de kans vergroot dat deze studenten hun diploma halen.

Cursus Autisme-inclusief Onderwijs
Daarom ontwikkelde Sylvia Stuurman de online cursus Autisme-inclusief Onderwijs. Docenten leren hoe de wereld in elkaar zit voor iemand met autisme, en welke uitwerkingen dat heeft op het onderwijs. Daarmee ontwikkel je het vermogen om je in te leven in studenten in het autistisch spectrum. De cursus geeft richtlijnen voor het autisme-inclusief maken van onderwijs, met concrete voorbeelden van hoe je die richtlijnen kunt toepassen. De richtlijnen worden begrijpelijk doordat je eerst inzicht in autisme hebt gekregen.

De kanarie in de schoolbanken
Naast de cursus schreef Stuurman ook een boek over autisme binnen het onderwijs. Deze praktische gids voor docenten introduceert de student met autisme als de kanarie in de schoolbanken, die niet goed kan functioneren als aan deze randvoorwaarden niet wordt voldaan. Deze student toont daarmee de onvolkomenheden in het onderwijs aan. Dat geldt voor alle neurodivergente studenten, en andere studenten die afwijken van de norm. Wie erin slaagt onderwijs écht autisme-inclusief te maken, creëert beter onderwijs voor iedereen.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman is als universitair docent verbonden aan de vakgroep informatica binnen de faculteit bètawetenschappen van de Open Universiteit. Aan de Open Universiteit studeerde zij eerder informatica en promoveerde tevens binnen dit vakgebied. Zij schreef in 2021 het boek Autisme is geen puzzel, samen met haar partner Ernst.

De cursus is te vinden via Autisme-inclusief Onderwijs. Het boek vindt u op de website van uitgeverij Amsterdam University Press: De kanarie in de schoolbanken.

Klik hier voor meer informatie.