Ledenenquête Alumnivereniging Open Universiteit

10 maart 2021

Het bestuur van de AVOU spant zich elk jaar in om u als lid een divers en interessant palet aan activiteiten te bieden. Zoals bij u bekend is het bestuur al enige tijd zoekende naar mogelijkheden om de participatie van de leden te vergroten. Dit brengt immers nieuwe ideeën en wensen en daarnaast ook de mogelijkheid om deze ideeën en wensen daadwerkelijk in activiteiten om te zetten. Daarnaast wil het bestuur de wijze waarop de vereniging met u communiceert en activiteiten met en voor u organiseert eens goed tegen het licht houden. Daarom is er een ledenenquête ontwikkeld.

De coronapandemie heeft ertoe geleid dat geplande activiteiten geen doorgang konden vinden en dat netwerken in fysieke setting niet mogelijk was. Vermoedelijk blijven veel activiteiten alsook contact tussen alumni onderling de komende periode voornamelijk dan wel uitsluitend online mogelijk. Dit alles noopt ons tot nadenken over de vraag hoe we u zo goed mogelijk blijven informeren over wat er speelt. Met andere woorden hoe houden wij contact met elkaar en op welke wijze, want er gebeurt veel.

De AVOU gebruikt nu onder andere de nieuwsbrief en de website om met u te communiceren. We willen weten of deze middelen nog steeds aansluiten bij uw wensen en of u deze gebruikt. Hoe volgt u het nieuws van de vereniging? Wat vindt u belangrijk om te weten, om georganiseerd te zien? Wat kunnen wij, als AVOU verbeteren? En hoe wilt u daar iets in betekenen?

Om die reden vragen we u de ledenenquête in te vullen. Het invullen kost u een paar minuten en helpt ons aan waardevolle input voor hernieuwd beleid en verbetering van de communicatie.

De termijn voor het invullen van de enquête is gesloten.

Dank voor uw belangstelling!

Het bestuur.