Mark Achterbergh-Copier Ambassadeur van het jaar 2022

1 augustus 2022

AVOU-lid mr. Mark Achterbergh-Copier is uitgeroepen tot Open Universiteit Ambassadeur van het jaar 2022. Tijdens de opening academisch jaar 2022-2023 op 5 september zal rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens dit officieel bevestigen en is Mark één van de sprekers.

Mark studeerde in 2020 cum laude af aan de OU voor de master Rechtsgeleerdheid (profiel Strafrecht), nadat hij hier in 2019 ook al zijn bacheloropleiding voltooide. Hij zet zich bij de OU al jarenlang in voor de community van rechtenstudenten en medewerkers, en nu ook alumni.

Verbinder
Na bijna zestien jaar in uniform op straat in Amsterdam, is Mark Achterbergh-Copier sinds begin 2022 werkzaam als jurist internationaal bij het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) van de Politie Nederland. Daarnaast is hij specialist en materiedeskundige bij het LHBTIQ+ politienetwerk Roze in Blauw (Landelijke Eenheid).
Mark is gedurende zijn studie lid geworden van de Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV), van en voor studenten van de OU. Hij heeft deze vereniging met veel allure nieuw leven ingeblazen en is tevens voorzitter geweest. Als zodanig heeft Mark actief de verbinding en samenwerking opgezocht met de faculteit Rechtsgeleerdheid. Ook als alumnus voelt hij zich nog verbonden aan de Open Universiteit en zette hij een alumni-tak op bij AJV: het Alumnigenootschap AJV. Ook organiseert hij samen met de faculteit vele verenigingsevenementen, zoals reizen naar het Europees parlement, de Tweede Kamer en de Hoge Raad.

Inspirator
Marks niet te stoppen inzet voor meer studentenbinding en community-vorming, naast zijn open blik en inspanningen voor meer diversiteit en inclusie, maakt hem een inspirerende ambassadeur van en voor alle studenten van de Open Universiteit. Zeker nu we uit een tijd komen waarin we allemaal gemerkt hebben hoe belangrijk het is om een netwerk om ons heen te hebben. Een community om steun uit te putten tijdens je studie op afstand.

Ambassadeur van het jaar
De Ambassadeur van het jaar is een eretitel die de Open Universiteit sinds 2019 elk jaar uitreikt aan een student of oud-student die opvalt door zijn of haar inzet voor de Open Universiteit en zijn/haar medestudenten.