Oprichting kring ‘Kennisuitwisseling’

4 augustus 2021

Tijdens de algemene ledenvergadering is de wens uitgesproken om een werkgroep op het gebied van kennisuitwisseling op te richten. Het doel daarvan is activiteiten te ontwikkelen die eraan bijdragen dat wij tussen onze leden onderling en tussen de OU en onze leden meer uitwisseling krijgen van wetenschappelijke kennis. Dat kan in allerlei vormen. Enerzijds kunnen we onze leden zelf over hun eigen onderzoeksactiviteiten laten vertellen en we kunnen die mogelijkheden ook bieden aan (nu nog) studenten van de OU. En anderzijds vanuit de OU waarbij onze leden actiever betrokken worden.

Intussen is een kring bestaande uit drie leden van start gegaan. Zij gaan zich bezig houden met het inrichten van een lijn van kennisverspreiding en -uitwisseling voor onze leden en tussen de AVOU en de OU. Voor de korte termijn is er een lezing voorzien en is er overleg met de OU over een actieve uitwisseling met de faculteiten, onder meer voor studenten in de eindfase van hun studie maar uiteindelijk is het doel breder. Leden die lid willen worden van de kring maar ook leden die een keer een lezing willen geven over een interessant onderwerp uit hun studie of wat ze er later mee zijn gaan doen, nodigen wij graag uit zich te melden via het contactformulier.