Oproep: spreker voor webinar over trauma gezocht

14 december 2021

Alumni van de OU hebben veel kennis en ervaring op uiteenlopende terreinen. Als alumnivereniging willen wij deze kennis en ervaring meer gaan delen. Zo willen we een webinar over trauma organiseren, waarbij wij aan een of meerdere (alumini-)psychologen vragen om deze bijeenkomst inhoudelijk in te vullen. Wij denken hierbij aan disciplines als: klinische, neuro en cognitieve psychologie.

Een schokkende gebeurtenis hoeft niet persé tot een psychisch trauma te leiden. Er lijkt al snel te worden gesproken over een traumatische gebeurtenis, met als aanname dat dit dus tot psychische klachten moet leiden, maar niet iedereen ontwikkelt een trauma na dergelijke ervaringen. De effecten van (maatregelen in verband met) corona worden regelmatig als traumatiserend genoemd en als mogelijke reden genoemd voor toenemende wachtlijsten in de GGZ. Tegelijkertijd wordt gesteld dat diagnostiek van trauma is ontoereikend is, waardoor trauma’s niet herkend worden. Kortom wat is de stand van zaken over dit boeiende en ingrijpend thema?

Mogelijke onderwerpen
Wanneer spreken wij vanuit wetenschappelijk oogpunt van een psychisch trauma? 
Welke wetenschappelijke ontwikkelingen zijn er momenteel rond het thema psychisch trauma? 
Hoe vormt psychisch trauma zich in ons lichaam?
Voor- en nadelen van diagnosticeren van PTSS, gebruik makend van DSM V?
Wanneer is behandeling nodig?
Welke behandelingen zijn er momenteel beschikbaar?

Uiteraard zijn er nog vele andere invalshoeken mogelijk.

Leden met kennis en ervaring op dit onderwerp, die dit willen delen met mede-alumni, kunnen zich hiervoor melden via het contactformulier.

PS: Voor technische ondersteuning kan gezorgd worden.