Podcast over de impact van cybercriminaliteit op slachtoffers

8 maart 2024

Wat doe je als je slachtoffer bent geworden van cybercriminaliteit? Kun je hiervoor de politie inschakelen? En wat kunnen zij dan voor je doen? De nieuwe aflevering van Podcast De Academie, gemaakt door de Politieacademie, besteedt uitgebreid aandacht aan deze vragen.

Als je slachtoffer bent van cybercriminaliteit kun je hiervan op het politiebureau of online aangifte doen. De politie Oost-Nederland komt sinds een aantal maanden met noodhulp thuis bij slachtoffers van cybercrime. Over deze nieuwe aanpak vertellen agenten en een slachtoffer.
Jildau Borwell, promovenda bij de OU en analist bij het team Cybercrime van Politie Noord-Nederland, legt uit dat digitale criminaliteit een minstens zo grote impact heeft als traditionele criminaliteit, misschien zelfs wel groter. Borwell onderzocht dit door vergelijkbare vormen van traditionele en digitale criminaliteit naast elkaar te leggen.
Ze concludeert ook dat slachtoffers van cybercriminaliteit andere vormen van hulp nodig hebben ten opzichte van traditionele criminaliteit. Op basis van deze resultaten kan de aanpak van de politie worden aangepast, zodat deze beter past bij de behoefte van slachtoffers.

Jildau Borwell is als buitenpromovendus verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety, onderdeel van het Cyber Science Center (CSC). CSC is een samenwerkingsverband van NHL Stenden Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. Het onderwerp van haar promotieonderzoek is de impact van cybercrimedelicten op slachtoffers en de betekenis hiervan voor de rol van de politie. De keuze voor het onderwerp vloeit onder andere voort uit de informatiebehoefte van het programma Digitalisering en Cybercrime van de Nationale Politie.

Klik hier om de podcast 'Beter voor slachtoffers: noodhulp aan huis bij cybercrime' te beluisteren.