Symposium: onderzoek naar dierondersteunde interventies

26 november 2021
De afgelopen jaren heeft bij de OU veel onderzoek plaatsgevonden op het gebied van mens-dier-relaties en het effect van het inzetten van dieren in behandelingen. Ter gelegenheid van het afscheid van Marie-José Enders, hoogleraar Antrozoölogie, en de oratie van Karin Hediger, de nieuwe leerstoelhouder, organiseert de vakgroep op vrijdag 10 december 2021 om 14.00 uur een online symposium dat een overzicht geeft van de huidige stand van zaken op het vakgebied, niet alleen in Nederland maar wereldwijd.
 
Internationaal en nationaal
Prof. dr. Nancy Gee (Virginia Commonwealth University) geeft in haar presentatie een internationaal beeld van het vakgebied, waarna onderzoekers van de OU een overzicht geven van de bevindingen van de onderzoeksgroep (OU). Voorafgaand aan het symposium houdt Marie-José Enders, de eerste hoogleraar Antrozoölogie in Nederland, haar afscheidsrede. Aansluitend aan het symposium spreekt Karin Hediger, de nieuwe leerstoelhouder Antrozoölogie, haar oratie uit.
 
Programma
12.30 uur: Afscheidsrede prof. dr. Marie-José Enders-Slegers:
Antrozoölogie. Het begin van een nieuw onderzoeksveld in Nederland.
13.30 uur: Pauze
14.00 uur: Start symposium: State of the art of animal-assisted interventions, worldwide and in the Netherlands
14.00 uur: Welkom
14.05 uur: lntroductie, drs. Roget Nuytinck, voorzitter AAIZOO, moderator
14.10 uur: Presentatie van prof. dr. Nancy Gee: The state of the science: Where are we now and vision for the future
15.00 uur: Korte presentaties:
Dr. Richard Griffioen: Children animals in synchrony: Mechanisms behind animal-assisted interventions
Drs. Carolien Wijnker: Animal-assisted interventions and adults with autism spectrum disorder
Drs. Lonneke Schuurmans: Effects of animal-assisted interventions on elderly with dementia in nursing homes
Drs. Geza Kovacs: Psychodynamic equine-assisted therapy in adults with personality problems and experiences
Drs. Riki Verhoeven: Animal-assisted education: an innovative intervention in education
15.30 uur: Pauze
16.00 uur: Oratie prof. dr. Karin Hediger: Moving forward; how animal assisted interventions can enrich healthcare
17.30 uur: Einde.

Live volgen
Zowel het symposium als de afscheidsrede en de oratie kunt u live volgen. Klik hier voor de link.