Symposium over taal en samenwerking op 26 november

5 november 2021

Om goed te kunnen samenwerken is wederzijds begrip essentieel. Dan is het belangrijk dat samenwerkende partijen zich in woord en geschrift goed kunnen uitdrukken. Maar hebben we wel voldoende aandacht voor taalvaardigheid? Op 26 november vindt het symposium 'Voorbij Babylon: taal en samenwerking' plaats bij de Open Universiteit.

Is beroepstaal problematisch?
Bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties spelen zowel de opvang als de politie een belangrijke rol. In beide werksferen wordt een eigen jargon gehanteerd. Die beroepstaal draagt bij aan de vorming van een eigen professionele identiteit, maar is voor niet-ingewijden niet altijd navolgbaar. Hoe problematisch is dit volgens professionals? En wat vinden antropologen en linguïsten van die meertaligheid?
Tijdens dit symposium belichten de sprekers deze verschillende aspecten van taal en samenwerking.

Programma
Het symposium vindt plaats van 12.30 tot 15.15 uur. Aansluitend om 16.00 uur spreekt prof. dr. Janine Janssen haar inaugurele rede uit als bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie.

Meer informatie en deelname
Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om op deze dag fysiek aanwezig te zijn. Daarom zijn zowel het symposium als de oratie voor iedereen online te volgen. Het is niet nodig om vooraf aan te melden.