Terugblik op de dies-viering van de OU op 21 september

2 oktober 2023

Op 21 september waren wij met drie bestuursleden van de AVOU bij de Dies Natalis van de OU. Traditiegetrouw hebben we dat gecombineerd met een bespreking met het bestuur van de OU om daarin zaken van wederzijds belang aan de orde te stellen.

Bij de bespreking konden we kennismaken met Nicole Ummelen, de nieuwe bestuursvoorzitter van de OU. Zij is sinds 1 september in functie en de bespreking paste daarmee ook goed in haar oriëntatie. Verder waren bij het gesprek Leonie Daalmeijer en Lidewij Radix. Lidewij is de vaste contactpersoon vanuit de OU en Leonie is speciaal voor een deel van haar functie belast met de uitwerking van het alumnibeleid.
Dat vormde ook het kader van de bespreking. Afgelopen december is het nieuwe strategische beleidsplan van de OU uitgekomen, en een van de onderwerpen daarin is dat alumnibeleid. Dat zit bovendien in de portefeuille van de bestuursvoorzitter en dat maakte de bijeenkomst meer dan enkel een kennismaking, maar gaf er ook een inhoudelijke dimensie aan.
We hebben in de bespreking benadrukt dat wij graag een actieve rol spelen bij de uitwerking van dat beleid. In het algemeen willen wij graag een actievere samenwerking tussen OU en AVOU realiseren. Die zou verder kunnen gaan dan het verzorgen en bezoeken van lezingen. De rector-magnificus heeft eerder al uitgesproken er een warm voorstander van te zijn studenten zonder werkervaring in contact te brengen met (ex)studenten die die ervaring wel hebben, en die wens kunnen alumni prima vervullen.
Ook een al vaker geformuleerde wens, het bieden van mogelijkheden tot stage en onderzoeksopdrachten voor studenten bij de alumni, zou daar uitstekend bij aansluiten. Bij dit alles is nodig dat ook de faculteiten een actieve rol vervullen in de samenwerking. Wij zijn hoopvol dat in de uitwerking van het beleid dergelijke elementen gaan terugkomen.

In de middag hebben wij deelgenomen aan de feestelijke Diesviering zelf. Dat was een inspirerende bijeenkomst. Het spits werd daarbij afgebeten door Prof. dr. Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit. Onder de titel 'Winst zonder verlies' verbond zij economische en psychologische elementen met elkaar.

Prof. dr. Alex Edmans, hoogleraar Finance ontving een eredoctoraat van de OU voor zijn werk en ten slotte ging de Wetenschapsprijs naar dr. ir. Susanne Vogel van de OU zelf.

Op de website van de OU is een uitvoeriger verslag van de Dies te vinden.