Van de (scheidend) voorzitter

30 januari 2024

In 2004 startte ik als aspirant-bestuurslid van de AVOU in de rol van penningmeester. In 2005 officieel verkozen tot bestuurslid en sinds 2010 in de rol van voorzitter. In de bijna 20 jaar, die sinds mijn aantreden zijn verstreken is er veel gebeurd.

De vereniging is door de BaMa-structuur opengesteld voor bachelors, wat bijna een verdubbeling van het aantal leden betekende. Ook de geste van de OU, gedaan door de toenmalig voorzitter van de RvB Theo Bovens, om iedere afgestudeerde een jaar gratis lidmaatschap aan te bieden, leverde een jaarlijke instroom van nieuwe leden op.

In de beginjaren waren we georganiseerd langs de lijn van de studiecentra en kwam er daardoor een innige samenwerking tot stand met Heerlen. Door de sluiting van veel studiecentra moesten we de bakens verzetten. Ook namen we met twee bestuursleden deel aan het nieuw opgerichte OU-Fonds. Iets waar helaas na een bestuurswisseling bij de OU weinig meer van is vernomen. Gelukkig zijn de gelden uit het fonds nog wel goed terecht gekomen.

Beroemd waren de door ons georganiseerde meerdaagse alumnireizen, waar veel leden van het eerste uur nog zoveel positieve herinneringen aan hebben. Eén van de organisatoren, Dirkje Mulder-Boers is daarvoor in 2010 geëerd, met een benoeming als eerste erelid. Nog twee andere leden zijn daarna tot de eregalerij toegetreden: Zweitze Hofman als oud-secretaris en onlangs nog Koert Gerbens als oud-penningmeester.

Ik kijk zelf met heel veel plezier en dankbaarheid terug op een lange periode als voorzitter/bestuurslid van deze vereniging. Ik zal bij de komende ALV voor het laatst de hamer hanteren en deze daarna overdragen.
Ik wil alle huidige en oud-bestuursleden danken voor hun inzet voor de vereniging. U allen wil ik danken voor het vertrouwen dat we gedurende de afgelopen twintig jaar hebben mogen proeven.
Ik wens de vereniging een hele mooie toekomst en een goede samenwerking met de OU en alle andere aan haar gelieerde verenigingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken! 

Rob van het Hof