Van de voorzitter (augustus 2021)

12 augustus 2021

Hoewel we op een groene zomer gehoopt hadden, is deze toch weer donkerrood gekleurd. Maar ik denk dat velen van u al volledig of in ieder geval één keer zijn gevaccineerd en dat we daarom langzaam kunnen gaan denken over nieuwe buitenactiviteiten. Ook worden er initiatieven ontplooid om te komen tot nieuwe webinars, zolang de mogelijkheden tot het houden van fysieke bijeenkomsten beperkt zijn.

Op donderdag 27 mei heeft het bestuur van de AVOU een online overleg gehad met dr. Karl Dittrich, voorzitter van het CvB van de Open Universiteit. Dit overleg was vanuit het bestuur geïnitieerd naar aanleiding van de laatste algemene ledenvergadering. Thema’s waren de samenwerking tussen de OU en de AVOU op het gebied van de drie pijlers van de vereniging (netwerkorganisatie, kennisoverdracht en naamsbekendheid OU), het in gezamenlijkheid ontwikkelen van alumnibeleid door de OU en het onderling versterken van elkaars positie. Tijdens de opening van het academisch jaar op 6 september en de diesviering van 24 september zullen we verder over deze onderwerpen in gesprek gaan met het CvB.

Het overleg verliep in een uiterst prettige sfeer en gaf veel aanknopingspunten om de positie van de vereniging in het bijzonder en die van de alumni in het algemeen te versterken.

Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een (ver)nieuw(d)e website. De huidige website is niet altijd even toegankelijk en de zoekfunctie werkt niet altijd goed. De nieuwe site zal weer volledig bij de tijd zijn en ook veel fraaier ogen. Tevens zouden we graag meer willen doen met sociale media, zoals Facebook en Instagram. Maar bij het huidige bestuur ontbreekt daarvoor de tijd en is er onvoldoende kennis om dat goed van de grond te tillen. Daarom zou ik hier een oproep willen doen aan leden (of kennissen/familieleden) die ons willen helpen bij het opzetten van dergelijke communicatiekanalen. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website.

Ook leden die onlangs privé of via hun werk interessante webinars hebben gevolgd en tips hierover hebben, nodigen we uit die met ons te delen. Wellicht is een onderwerp dat u heeft gezien of gehoord wel interessant voor een veel grotere groep. Ook leden met ideeën voor andere activiteiten nodigen we van harte uit om te reageren. We denken aan het formeren van zogenaamde ‘kringen’ waarbinnen leden elkaar en de vereniging kunnen helpen om de ledenparticipatie nog meer inhoud te geven.

Ik wens u allen een hele mooie zomer en hoop u snel weer te zien op een van onze activiteiten.

Rob van het Hof,
Voorzitter AVOU.