Van de voorzitter (december '21)

13 december 2021

Het coronaspook blijft ons maar achtervolgen en parten spelen. We hadden gehoopt op iets meer vrijheid om weer fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren, maar nog steeds is de buitenwereld niet veilig genoeg om dat te gaan doen. Wel hebben we als bestuur in november bij elkaar gezeten om plannen voor het komend jaar te maken en een marsroute te formuleren.

Naast een aantal ideeën voor activiteiten zijn we ook druk met het aanhalen van de banden met de OU. Samen met de OU zijn we bezig om een alumnidag vorm en inhoud te geven. Ook praten we mee over toekomstige ontwikkelingen op alumnigebied. Dus volop aan de bak, ook in 2022.

Dat volop aan de bak doen we momenteel met vier bestuursleden die nu al respectievelijk vier, tien, elf en zeventien jaar deel uitmaken van dat bestuur. Tot nog toe waren oproepen voor nieuwe aanwas vruchteloos. Daarover maken we ons als bestuur wel zorgen. Niet dat we inboeten aan enthousiasme maar opvolging is nu wel echt noodzakelijk om alles wat op ons afkomt te managen.

De huidige bestuursleden hebben niet het bestuurlijke ‘eeuwige leven’. Daarom doen we nogmaals een dringend beroep op u allen om wanneer u een beetje tijd over heeft, om ons te helpen. We bieden u een interessante plek binnen een enthousiast bestuur. We zoeken hulp op allerlei terreinen: activiteiten, financiën, communicatie, social media en een algemeen bestuurslid.

Voor de komende ALV zouden we graag een voltallig (zevenkoppig) bestuur hebben waarmee de continuïteit van bestuur en de vereniging is gegarandeerd. Ik reken op u zoals u al die jaren op ons hebt kunnen rekenen.

Ik wens u hele mooie feestdagen en een heel gezond en voorspoedig 2022!