Verslag algemene ledenvergadering beschikbaar

25 mei 2021

Op zaterdag 15 mei 2021 vond de jaarvergadering van de AVOU plaats. Vanwege corona (hopelijk voor de laatste keer) in digitale vorm. Na het huishoudelijk deel vond er een discussie plaats over onder meer het toekomstige beleid van de vereniging, de band met de OU, de wensen en inbreng van de leden en de opvolging van de huidige bestuursleden.

De discussie was eigenlijk gepland voor mei 2020 maar kon toen niet doorgaan vanwege corona. Inmiddels is het aantal bestuursleden tot een (te) laag niveau gedaald en hebben er zich (naast corona) ook andere ontwikkelingen voorgedaan, onder meer door een nadrukkelijker alumnibeleid van de OU zelf. Reden voor een heroriëntatie.

De sessie werd geleid door dr. Ingrid Snijders, recentelijk gepromoveerd op alumni, in een drietal discussiegroepen met plenaire terugkoppeling. De discussies waren ingericht rond vier thema’s:

  1. Wat is onze verhouding ten opzichte van de OU?
  2. Wat is onze verhouding ten opzichte van de faculteiten van de OU?
  3. Wat willen wij de leden bieden?
  4. Wat zouden de leden zelf kunnen bieden?

De discussies hebben een aantal waardevolle resultaten opgeleverd die op korte termijn door het bestuur, mede in overleg met het CvB, ter hand zullen worden genomen voor verdere uitwerking.

Het verslag van de ledenvergadering is reeds op onze website geplaats: Verslag ALV AVOU 15 mei 2021.

Foto: Pixabay.