Verslag Alumnidag 2022

16 mei 2022

Op 14 mei had in Strijp-S in Eindhoven de eerste landelijke alumnidag plaats. Georganiseerd door de OU met medewerking van de AVOU. De dag bood een interessant programma met een keynote speaker en lezingen rond het thema 'Diversiteit'.

Het welkomstwoord werd uitgesproken door professor Ronald Janse, die een overzicht gaf van de activiteiten die de OU, die toch al is opgericht om kansen te bieden, de afgelopen decennia steeds meer is gaan bieden op dit gebied.
Namens de AVOU heette Jos Verkroost de aanwezigen welkom met het betoog dat een nauwere relatie met de alumni ook als een vorm van diversiteit kan worden beschouwd. Als vervolg op deze dag is het wenselijk structureel dit soort activiteiten te ontwikkelen.

De opening werd gevolgd door een lezing van professor Arjan Bos die dieper inging op het concept van sociale uitsluiting en op de wijze waarop die door organisaties kan worden gereduceerd.
Daarna was de vloer voor Zoë Papaikonomou. Zij is schrijfster, onderzoeksjournaliste en docente en doet veel werk dat gericht is op diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Zij benadrukte dat diversiteit niet een statische toestand is die kan worden bereikt, waarna het werk af is, maar een permanente activiteit, een marathon, zoals zij het betitelde.

In de middag was er een achttal workshops in drie ronden vanuit verschillende invalshoeken. Speciaal vermeldenswaardig is daarbij de bijdrage van ons lid Frits Roelfsema, vergezeld door Marco Meijer. Frits besprak een mooie praktijkcasus van de lokale bibliotheek waar hij toezichthouder is en die zeer actief werkt aan diversiteit van de eigen organisatie en aan uitbreiding van haar activiteiten om minder kansrijke groepen in de omgeving te ondersteunen. Marco schetste een beeld van AB Vakwerk, een organisatie die mensen detacheert in de agrarische sector.

Jos Verkroost