Verslag bezoek Bergen op Zoom op 18 september 2021

23 september 2021

Met fantastisch weer bezochten we op 18 september met een groep van 24 leden Bergen op Zoom. Plaats van ontvangst (en later ook lunch en afsluitend drankje) was de Markiezenhof, het middeleeuwse stadspaleis in het centrum van de stad dat destijds eigendom was van de heren en later markiezen en markiezinnen van de stad.

Ook het museum in deze Markiezenhof is het bezoeken waard maar deze excursie speelde zich buiten af. Dat 'buiten' bestond allereerst uit een bezoek aan het ravelijn. Dat is een van de weinige resterende onderdelen van de ooit machtige verdedigingswerken van de stad. De rest is in de 19e eeuw gesloopt met uitzondering van Fort de Roovere, in het noorden, dat een aantal jaren geleden ook is gerestaureerd en eveneens deel uitmaakte van de Zuiderwaterlinie. Enkele gidsen leidden ons vakkundig rond in het ravelijn en wisten veel te vertellen over de functie ervan.

Het tweede deel was een rondleiding door het centrum van de stad zelf. Ook hier onder leiding van twee gidsen die zeer goed op de hoogte waren van geschiedenis en wetenswaardigheden van de stad. De oude haven, de enige nog resterende stadspoort en het oude raadhuis zijn enkele objecten die hun sporen hebben nagelaten en waar veel over te vertellen valt. Ze dateren uit de 15e en 16e eeuw toen de stad zijn glorietijd beleefde. 

Met dit alles was het een heel interessante dag in een mooie plaats die ook voor andere gelegenheden aan te bevelen is. Wij zijn AVOU-lid Coos Davidse zeer erkentelijk voor het werk dat zij in de organisatie heeft gestoken.

We zouden het zeer waarderen als ook andere leden op deze manier een plaats in hun omgeving op soortgelijke wijze voor het voetlicht willen brengen!