Verslag Dies Natalis 2021 in Heerlen

27 september 2021

Op 24 september hebben bestuursleden Rob van het Hof en Jos Verkroost de Dies van de OU bezocht. Dit had enerzijds het ceremoniële karakter dat bij de Dies hoort en anderzijds ook een zakelijk doel.

De viering stond voor een belangrijk deel in het teken van de gezondheidszorg en werd inhoudelijk ingeleid door Jet Bussemakers. Zij was eerder bewindspersoon in twee kabinetten en tegenwoordig hoogleraar op het gebied van zorg en tevens voorzitter van de raad voor de volksgezondheid en samenleving. Haar toespraak was gericht op veranderingen die nodig zijn om de zorg ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar te laten blijven.

Daarna was er de uitreiking van een eredoctoraat voor Eric Scherder. Een hoogleraar die de afgelopen jaren een grote bekendheid heeft opgebouwd met vooral bewegen als een kernbegrip. Bovendien een uitstekend docent zoals ook weer bleek tijdens zijn toespraak (eigenlijk gewoon een les), na ontvangst van het eredoctoraat dat ook voor een deel bedoeld was als waardering voor zijn didactische kwaliteiten.

Het zakelijke doel van het bezoek kwam tot uitdrukking in een gesprek met Jeroen Winkels, hoofd academische zaken en in die functie nauw betrokken bij het vormgeven van het alumnibeleid. Het was een heel plezierig en nuttig gesprek waarin we verschillende mogelijkheden hebben besproken om gezamenlijk nader op te trekken. We verwachten daar op korte termijn meer informatie over te kunnen geven.