Verslag van bezoek aan Noordwijkerhout (met foto's)

7 april 2022

Op 2 april bezocht een dertigtal leden Noordwijkerhout. Gelukkig zonder sneeuw en met soms een waterig zonnetje. De dag begon met een lezing door Peter Vink, die zeer enthousiast vertelde over de geschiedenis van de bloembollenteelt, de komst van de eerste tulpen en hyacinten en waarom ze in de Nederlandse kuststrook het beste geteeld kunnen worden.

Peter Vink ging in op de historische aspecten die bij het telen van bloembollen een rol hebben gespeeld en hoe bloembollen tegenwoordig geteeld worden, waarbij steeds meer aandacht is voor duurzaamheid.

De historie van bloembollen begon in de zestiende eeuw. In ons land groeiden oorspronkelijk niet veel bloembollen. En zeker onze bekendste Nederlandse bloem, de tulp, kwam hier niet voor. Toch werd de tulp de eerste bloembol die echt de aandacht trok.
Tulpen werden al tijdens de Middeleeuwen gekweekt en verhandeld in Turkije. Rond 1550 was Turkije een machtig land. In die tijd leefde daar de rijke sultan Soeleiman. In zijn tijd stonden tulpen in hoog aanzien en waren ze zo duur dat alleen de rijken ze konden kopen.
De tulp kwam in Nederland via een gezant in Vlaanderen en via diens vriend Carolus Clusius, onder andere in de kruidentuin van de Universiteit van Leiden.

Rond 1600 ontstonden de eerste Nederlandse kwekerijen rondom Haarlem, later ook richting Overveen en Bloemendaal en in de tweede helft van de negentiende eeuw richting Lisse en Hillegom.

Tegenwoordig zijn de meeste bloembollenvelden in Noord-Holland en West-Friesland te vinden, en tevens in de Noordoostpolder en in het noorden van Zeeland. 
Het planten, het aanbrengen en verwijderen van de winterbedekking, het koppen van de bloemen, rooien, sorteren, zelfs het alom bekende bollen pellen is voor een groot deel gemechaniseerd.

Na de lunch trok de groep onder begeleiding van twee boswachters de duinen in.
Hier waren bomen te zien die aan de bovenkant helemaal kaal waren, wat veroorzaakt werd doordat ze dicht bij zee stonden, of bomen die door wild kaal geschuurd waren. Ook waren er bomen met mos begroeid.

Het water dat van de zee komt is niet zo'n grote zorg, daar de duinen hoog genoeg zijn om het tegen te houden. Het water dat uit het land komt, baart tegenwoordig meer zorgen en levert gevaar van overstromingen.

Al met al een mooie en interessante dag!

Namens bestuur AVOU,
Marianne Elderman
Bestuurslid