Verzoek om deelname aan een onderzoek

26 april 2023

Als alumnivereniging staan wij zeer open voor wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt uiteraard onderzoek vanuit de OU zelf, maar ook vanuit andere universiteiten. Wij hebben nu een verzoek om deelname aan een onderzoek ontvangen van Ayşegül Karaca-Atik. Zij is promovenda aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hieronder leest u meer over het onderzoek zelf.

Het onderzoek van Ayşegül richt zich op een deel van onze leden, namelijk diegenen die afgestudeerd zijn in een sociale wetenschap in de periode 2018-2023. Het verzoek is de onderstaande tekst door te nemen en, als u aan de criteria voldoet, via de link deel te nemen. Als u dat doet, maakt u kan op een waardebon (10 van 50 euro) van bol.com.

De onderzoekster, Ayşegül, heeft een opleiding gevolgd in educatieve wetenschappen. Daarin heeft zij een master gedaan aan de Erasmus Universiteit. Daar volgt zij nu een promotietraject. Meer informatie vindt u op haar LinkedIn-pagina.

Het promotieonderzoek van Ayşegül richt zich op het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden in het hoger onderwijs, die erop gericht zijn cursisten te voorzien van een goed fundament voor hun verdere carrière na hun afstuderen. Het onderzoek is weliswaar geënt op het hoger onderwijs, maar draagt ook breder bij aan wetenschappelijk onderzoek naar arbeidspsychologie. 

In de onderstaande tekst introduceert Ayşegül haar onderzoek en vindt u een link om eraan mee te doen.

_______________________________________________

Beste Alumna/Alumnus,

Bereiden universiteiten hun studenten sociale wetenschappen voor op een duurzame carrière in een competitieve en veeleisende arbeidsmarkt? Bent u tevreden met de vaardigheden die u heeft geleerd in uw masteropleiding sociale wetenschappen? Wilt u bijdragen aan de manier waarop onderwijs wordt aangeboden aan huidige en toekomstige studenten in de sociale wetenschappen en deze studenten helpen hun carrièrevooruitzichten te verbeteren? 
Heeft u tussen 2018 en 2023 uw master in de sociale wetenschappen behaald in Nederland? Uw ervaringen met de opleiding en uw carrière tot nu toe zijn erg belangrijk voor het onderzoek. Daarom nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan de vragenlijst over 21e-eeuwse vaardigheden en duurzame loopbaanontwikkeling.
Heeft u snel na uw afstuderen een baan gevonden? Bent u van baan veranderd? Of voelde u uzelf betrokken of gestrest in uw werkomgeving? Door uw mening te delen, kunt u belangrijke informatie verstrekken die zal worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren en die waardevol is voor huidige en toekomstige studenten sociale wetenschappen.

Klik hier voor deelname aan de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer twintig tot dertig minuten. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is de vragenlijst te pauzeren en te hervatten, wat betekent dat u de vragenlijst in één keer moet invullen. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Na het invullen van de vragenlijst kunt u deelnemen aan een verloting van tien bol.com-waardebonnen van €50.
Heeft u nog vragen? Dat kan, via e-mail aan karacaatik@essb.eur.nl

Hartelijk dank voor uw mogelijke deelname!

Ayşegül Karaca Atik, Promovendus
Dr. Marjan Gorgievski, Universitair Hoofddocent
Dr. Marieke Meeuwisse, Universitair Hoofddocent
Prof. Dr. Guus Smeets, Hoogleraar
_______________________________________________
Department of Psychology, Educational and Child Studies
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Erasmus University Rotterdam