Webinar Applied Behavior Analysis, terugblik

1 februari 2023

Op 24 januari hadden wij een goed bezocht webinar over ABA. Spreekster was Liza Timmernans, bestuurder van Altius ABA in Tilburg, een kleine instelling die deze behandeling verzorgt voor kinderen met autisme of een andere ontwikkelingsstoornis.

Na een korte introductie van haar eigen instelling, ging Liza allereerst in op de wetenschappelijke basis van de werkwijze. Die is gelegen in het werk van Skinner. Belangrijk daarin is ondermeer de positieve bekrachtiging: gedrag waar iets prettigs op volgt, zal toenemen in de toekomst. Hij stelde verder vast dat gedrag beïnvloed wordt door genetische aanleg, de individuele leergeschiedenis en de huidige omgeving. Alleen op dat laatste is interventie mogelijk.

De principes van Skinner zijn uitgewerkt in het ABA programma (Bear, Wolf and Risley, 1968). Dat deden zij op basis van een zevental principes. De presentatie van het webinar is intussen op de website van de AVOU gezet en daarin zijn zij te vinden. 

Een belangrijk persoon in de ontwikkeling van ABA is dr. Greg Hanley geweest. Hij heeft een aantal uitgangspunten voor ABA geformuleerd, waar Liza uitvoerig bij heeft stilgestaan en die ook te vinden zijn in de presentatie. 

Na deze basis heeft Liza vervolgens uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop Altius ABA uitwerking geeft aan deze theorie. Naast de manier waarop zij de kinderen benaderen, liet ze ook zien welke data er tijdens de behandeling worden vastgelegd om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen. De presentatie geeft daar een groot aantal voorbeelden van en eindigt met een lijst met relevante literatuur.

Na de inleiding was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie via de chat. Daarin kwamen ook kritische vragen aan de orde van deelnemers die vraagtekens hebben bij de behavioristische benadering in het algemeen en ABA in het bijzonder. De beantwoording daarvan en van een aantal overige vragen, vormden de afsluiting van een zeer geslaagde avond.