Webinar: Polen en de voorrang van het EU-recht

19 november 2021

De faculteit Rechtswetenschappen van de OU en de Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) organiseren maandelijks gezamenlijk een webinar over uiteenlopende onderwerpen. Op maandag 6 december 2021 gaat mr. Jesse Claassen, universitair docent Europees recht, in op de recente uitspraak van het Poolse constitutionele hof die openlijk ingaat tegen de voorrang van het EU-recht.

Inhoud
Op 7 oktober 2021 bereikte de rechtsstatelijke achteruitgang in Polen een nieuw dieptepunt. In een zaak aangespannen door de Poolse premier verklaarde het Poolse constitutionele hof enkele fundamentele bepalingen uit het EU-Verdrag onverenigbaar met de Poolse grondwet. Daarmee wordt lijnrecht ingegaan tegen het basisprincipe dat het EU-recht voorrang heeft boven het nationale recht van de lidstaten. In dit webinar zullen allereerst de precieze implicaties van deze uitspraak worden geduid. Vervolgens zal worden stilgestaan bij de mogelijkheden die de EU heeft om tegen deze uitspraak op te treden.

Over de spreker
Mr. Jesse Claassen is universitair docent Europees recht aan de Open Universiteit. Momenteel zit hij in de afrondende fase van zijn promotieonderzoek, dat gaat over de verhouding tussen de nationale rechters en het Hof van Justitie van de EU. In het bijzonder onderzoekt hij de motieven van nationale rechters om al dan niet prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU.

Aanmeldinformatie
Bij dit (gratis) webinar is iedereen welkom. Het webinar start op maandag 6 december om 19.00 uur en is te volgen middels een livestream. Tijdens de sessie kunt u vragen stellen via de chatfunctie. U kunt zich aanmelden voor het webinar door het aanmeldformulier in te vullen. U ontvangt op 6 december een link om deel te nemen. Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 5 december. De duur van het webinar is circa 60 minuten.