Werkgroep Kennisverspreiding

13 december 2021

Sinds de afgelopen ALV hebben we een werkgroep kennisverspreiding. Doel van deze werkgroep is ervoor te zorgen dat tussen onze leden onderling en tussen onze leden de OU meer activiteiten gaan plaatsvinden, gericht op uitwisseling van (wetenschappelijke) kennis. De werkgroep bestaat uit drie leden (Caroline Roos-Schuurman, Amrita Dewkinandan en Jos Verkroost) en komt eens per twee maanden (online) bijeen.

Inmiddels is er al een webinar georganiseerd en een volgende wordt voorbereid. Wij willen echter graag de activiteiten uitbreiden, ook in contact met de OU zelf. Wat dat laatste betreft zijn wij gestart actief alle symposia etc. van de OU die bij onze doelstelling aansluiten, ook actief op onze website te zetten. Wij denken verder aan de mogelijkheid van leesgroepen rond actuele thema’s.

Uiteraard willen wij graag zoveel mogelijk voeding en deelname vanuit onze leden. Als u zich wilt aansluiten, of als u concrete ideeën heeft om vanuit de groep vorm te geven, laat het ons dan weten via het contactformulier
Bent u deskundig in een interessant onderwerp dat u graag voor een groep leden wilt presenteren, dan kunt u dat ons ook laten weten.