Wie verzorgt een break out sessie op de Alumnidag 19 maart?

13 december 2021

De Open Universiteit is bezig op 19 maart 2022 een alumnidag te organiseren. Wij als AVOU werken daar aan mee. Daarmee kan de dag ook bijdragen aan de viering van ons 25-jarig jubileum, die afgelopen jaar door corona niet kon doorgaan.

De alumnidag vindt in principe op een fysieke locatie plaats en wel in Utrecht. Uiteraard zijn ook hier de ontwikkelingen rond corona van belang voor de invulling. Het maximumaantal deelnemers wordt in elk geval 150. Het algemene thema is 'Diversiteit'. 

De agenda van de dag omvat in de ochtend een opening namens de organisatie en vervolgens een plenaire 'key note' en een inhoudelijke bijdrage. Na de middag zijn er drie ronden van drie 'break out' sessies van telkens een uur, dus negen sessies in totaal. Een deel van die sessies wordt ingevuld door de faculteiten van de OU. Eén sessie is voor ons gereserveerd.

Wij zouden het zeer fijn vinden als een van onze leden bereid zou zijn zo’n sessie te verzorgen. Dat kan in aansluiting op eigen wetenschappelijke activiteiten of ervaringen in de praktijk van het eigen werk of andere bezigheden. Als het maar aansluit bij het algemene thema van de dag, diversiteit.

Heeft u dergelijke kennis of ervaring en wilt u die op 19 maart mogelijk delen tijdens de eerste landelijke alumnidag van de OU, laat ons dat dan weten. U kunt reageren via het contactformulier, ter attentie van de werkgroep kennisverspreiding. Dan zorgen wij voor verder contact met de organisatie.

Jos Verkroost,
Bestuurslid AVOU