Bestuur Alumnivereniging Open Universiteit

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
. Daniëlle Berger, waarnemend voorzitter
. Jos Verkroost, secretaris en portefeuillehouder wetenschap
. Frank Groen, penningmeester
. Danielle Arendse, bestuurslid
. Marianne Elderman, bestuurslid en portefeuillehouder activiteiten.

Uitbreiding
Vanwege de sterke groei van de vereniging en de te ontplooien activiteiten voor regionale netwerken en contacten met faculteitsverenigingen zoekt het bestuur leden die in commissieverband een bijdrage willen leveren aan de uitbouw van de vereniging. Het bestuur kan specifiek versterking gebruiken voor de portefeuille marketing en communicatie.

Daarnaast is de vereniging inmiddels van een zodanige omvang dat het opzetten en in stand houden van regionale netwerken belangrijk is. Wij verzoeken leden die hier interesse in hebben zich te melden bij de secretaris via het contacformulier.

Daniëlle Berger

Daniëlle Berger

Waarnemend voorzitter

Na een omweg van zes jaar in Frankrijk, streek Daniëlle Berger, geboren Tukker, neer 'op' Scheveningen, waar ze als fervent watersporter de surfplank inruilde voor een zeilboot.
Ze had een droombaan als accountmanager, bedrijfsadviseur en salestrainer bij Nationale-Nederlanden en volgde een aantal modules bedrijfskunde bij de OU.
Ook richtte zij met twee vrienden de eerste zeilschool op zee voor kinderen op. Tijdens de zwangerschap van haar derde kind ging ze pedagogiek studeren aan de Universiteit Leiden. Na het behalen van haar bachelor stapte ze over naar de OU voor de master Onderwijswetenschappen. Ze deed onderzoek naar burgerschapsvorming, sociaal leren en netwerkleren.
Haar kennis deelt ze met haar bedrijf Zon Advies in zowel profit (bouw) als non-profit (zorg) organisaties die een leven lang leren ambiëren.
Voor het bestuur van AVOU wil zij graag haar netwerk en kennis inzetten om inspirerende activiteiten te organiseren voor de leden.


Danielle Arendse

Danielle Arendse

Bestuurslid

Begin jaren negentig maakte Danielle Arendse MSc voor het eerst kennis met de Open Universiteit (OU). Zij volgde een focusopleiding Bedrijfskunde, waarbij vooral de flexibiliteit om te kunnen studeren (waar en wanneer) en de compactheid van het studiemateriaal haar goed bevielen.
Na het behalen van haar bachelor in Communication aan de Hogeschool van Utrecht, volgde zij aan de OU het masterprogramma 'Business Process Management and IT', variant Information System Management. In 2018 studeerde zij af en behaalde haar Master of Science.
In het dagelijks leven is Danielle werkzaam bij een grote uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid.
Zij is voorstander van een leven lang leren en ontwikkelt zich zelf dan ook graag.
Bij de alumnivereniging draait zij met het bestuur mee, om ervaring op te doen op meerdere vlakken.


Frank Groen

Frank Groen

Penningmeester

Frank Groen studeerde van 2021 tot 2022 Rechten aan de OU, nadat hij eerder de schakelzone had doorlopen.
Frank is sociaal raadsman in meerdere gemeenten in Zuid-Holland en is zelf woonachtig in Rotterdam.

In het bestuur van de alumnivereniging beheert hij als penningmeester de financiën van de vereniging.


Marianne Elderman

Marianne Elderman

Bestuurslid

Marianne Elderman is in 2008 afgestudeerd in psychologie. In 2014 behaalde zij de Master in Management met de specialisatie Strategic Human Resource Management. Sinds enkele jaren is zij niet meer werkzaam. Gelijk na haar afstuderen is zij lid geworden van de alumnivereniging, omdat zij zich wil inzetten voor activiteiten voor de leden van de vereniging.


Jos Verkroost

Jos Verkroost

Secretaris

Begonnen als Neerlandicus (Radboud Universiteit) is Jos Verkroost in 1994 in een van de eerste lichtingen afgestudeerd in zowel Bedrijfseconomie als Bedrijfskunde aan de Open Universiteit. Die combinatie van kennis heeft een goede basis gevormd voor het werk bij de Inspectie van het Onderwijs sinds 1996. Daarbij spelen in toenemende mate afwegingen tussen onderwijskwaliteit en middeleninzet een belangrijke rol. Op dat terrein is hij in 2016 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit, publiceert hij artikelen en neemt hij deel aan wetenschappelijke activiteiten.
Jos zet zich in op het gebied van kennisontwikkeling voor de vereniging.