Bestuur Alumnivereniging Open Universiteit

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
. Rob van het Hof, voorzitter
. Jos Verkroost, secretaris en portefeuillehouder wetenschap
. Koert Gerbens, penningmeester
. Marianne Elderman, portefeuillehouder activiteiten.

Uitbreiding

Vanwege de sterke groei van de vereniging en de te ontplooien activiteiten voor regionale netwerken en contacten met faculteitsverenigingen zoekt het bestuur leden die in commissieverband een bijdrage willen leveren aan de uitbouw van de vereniging. Het bestuur kan specifiek versterking gebruiken voor de portefeuille marketing en communicatie.

Daarnaast is de vereniging inmiddels van een zodanige omvang dat het opzetten en in stand houden van regionale netwerken belangrijk is. Wij verzoeken leden die hier interesse in hebben zich te melden bij de secretaris via het contacformulier.

Profielen bestuursleden

Rob van het Hof is in 2003 in Nederlands recht afgestudeerd aan de OU. In 1987 bij de Rijksaccountantsdienst (Ministerie van Financiën). Sinds 1990 werkzaam in diverse coördinerende en leidinggevende functies bij de Belastingdienst. Daarnaast lid en vice-voorzitter van een externe gemeentelijke bezwaarcommissie en part-time docent in het volwassenenonderwijs (o.m. SPD en privaat- en belastingrecht). Wil binnen de Alumnivereniging werk maken van 'een leven lang leren'. Een dynamisch vakgebied als rechtswetenschappen vereist voortdurend bijhouden van kennis en kunde. Dit zal voor de andere vakgebieden niet anders zijn. Daaraan wil hij een bijdrage leveren.

Begonnen als Neerlandicus (Radboud Universiteit) is Jos Verkroost in 1994 in een van de eerste lichtingen afgestudeerd in zowel Bedrijfseconomie als Bedrijfskunde aan de Open Universiteit. Die combinatie van kennis heeft een goede basis gevormd voor het werk bij de Inspectie van het Onderwijs sinds 1996. Daarbij spelen in toenemende mate afwegingen tussen onderwijskwaliteit en middeleninzet een belangrijke rol. Op dat terrein is hij in 2016 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit, publiceert hij artikelen en neemt hij deel aan wetenschappelijke activiteiten.
Jos zet zich in op het gebied van kennisontwikkeling voor de vereniging.

Koert Gerbens studeerde van 2004 tot 2007 Bedrijfskunde aan de OU. Na een uitgebreide loopbaan in loondienst is hij sinds 2010 werkzaam als zelfstandig financieel consultant. Koert is ongehuwd en woont in Arnhem. In het bestuur van de alumnivereniging beheert hij als penningmeester de financiën.

Marianne Elderman is in 2008 afgestudeerd in de psychologie. In 2014 behaalde zij de Master in Management met de specialisatie Strategic Human Resource Management. Sinds enkele jaren is zij niet meer werkzaam. Gelijk na haar afstuderen is zij lid geworden van de alumnivereniging, omdat zij zich wil inzetten voor activiteiten voor de leden van de vereniging. Binnen de vereniging is zij verantwoordelijk voor de activiteiten en een deel van de communicatie.