Geschiedenis

In 1994 kwam een initiatiefgroep bij elkaar, bestaande uit alumni en medewerkers van de OU, om een alumnivereniging op te richten. Dit was tien jaar nadat de eerste studenten zich konden inschrijven bij de OU Nederland.

In Modulair van 28 december 1994 staat:

“De universiteit van Delft heeft er 150 jaar over gedaan; de Open Universiteit slechts tien jaar” merkt mr. ir. E.A. Rebel, een OU-alumnus, enthousiast op ten overstaan van de voorzitter van het College van Bestuur van de OU, Bauke de Haan, rector magnificus Jos Claessen en waarnemend hoofd Communicatie Stef Petit. Rebel is een van de genodigden die donderdag 23 november naar Utrecht zijn gekomen om te praten over de oprichting van een OU-alumnivereniging. Honderdzestig afgestudeerde OU’ers waren hiervoor uitgenodigd, twintig hebben de eerste vergadering bijgewoond. Dertig andere alumni, die niet aanwezig waren, zijn zeer geïnteresseerd.

De inzet van de initiatiefgroep leidde op 2 november 1995 tot de oprichting van de Alumnivereniging Open Universiteit. Op 20 december van datzelfde jaar werden de statuten vastgelegd. De vereniging startte met 66 leden.

In de statuten staat het verenigingsdoel omschreven als:

1. De vereniging heeft ten doel:

  • het vormen van een schakel tussen de OU en haar afgestudeerden;
  • het vormen van een schakel tussen de afgestudeerden onderling;
  • de naamsbekendheid van de OU zoveel mogelijk te willen bevorderen.
     

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • haar leden zoveel mogelijk relevante informatie te verstrekken over de OU en de alumnivereniging;
  • het organiseren van speciale evenementen, waaronder zo mogelijk een jaarlijkse universiteitsdag;
  • te bevorderen dat praktijklezingen van de OU ook voor haar leden toegankelijk zijn;
  • te bevorderen dat in het kader van bijscholing voor aan de OU afgestudeerden OU-cursussen beschikbaar zijn;
  • al hetgeen te doen wat in de ruimste zin van het woord verband houdt met gemeld doel.