De AVOU in de regio

Om de activiteiten van onze alumnivereniging te kunnen uitbreiden zijn er regio’s gevormd waarin regiovertegenwoordigers werkzaam zijn. Zij leggen contacten, organiseren lezingen en breiden excursies en andere activiteiten (bijvoorbeeld museumbezoek, stadswandelingen) voor.
Hiermee willen zij een schakel vormen tussen afgestudeerden onderling, waarbij kennis en ervaring uitgewisseld kunnen worden en waarbij gezelligheid (het nuttige met het aangename verenigen) voorop staat.