Meldt u zich hier aan als lid van onze alumnivereniging! In onze statuten vindt u de spelregels. Het lidmaatschap van een vereniging is voor onbepaalde tijd. Het eindigt na afloop van het jaar van (tijdige) opzegging.
Nieuwe leden, die recent hun bachelor of master aan de OU hebben gehaald, zijn de eerste twaalf maanden vrijgesteld van contributie. Zij ontvangen dus pas in het tweede jaar van hun lidmaatschap een contributienota.
De contributie bedraagt 25 euro per jaar.

Persoonlijk

Titel (voor de naam)
Titel (achter de naam)
Voorletters *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Vrij veld met aanspreekvorm (dhr. mevr., etc.)
Straat *
Huisnummer + toevoeging *
Postcode *
Plaats *
Land *
Telefoonnummer 1 *
Telefoonnummer 2
E-mail *

Lidmaatschap

Soort lid *
Studiegebied 1 *
Studierichting 1
Afstudeerjaar 1 *
Scriptieonderwerp 1
Studiegebied 2
Studierichting 2
Afstudeerjaar 2
Scriptieonderwerp 2
Studiegebied 3
Studierichting 3
Afstudeerjaar 3
Scriptieonderwerp 3
Studentnummer
Promotieonderwerp
Status promotieonderzoek
Werkgever
Soort organisatie
Functie