Lid worden van de AVOU

Het lidmaatschap van de Alumnivereniging Open Universiteit (AVOU) heeft de volgende voordelen:

Belangenbehartiging bij de OU, dit heeft geresulteerd in:

 • Het beschikbaar maken van Modulair aan alle Alumni
 • Ondersteuning bij promotieonderzoek door de OU.

Netwerkontwikkeling

 • Het vormen en onderhouden van een netwerk
 • Leggen van contacten onderling
 • Uitwisselen van kennis en ervaring.

Informatie over de alumnivereniging en de OU

 • Via onze nieuwsbrief
 • Via de website van de Alumnivereniging
 • Via de eigen alumnikaterns in Modulair.

Activiteiten

 • Lezingen
 • Excursies
 • Bedrijfsbezoeken.

Aanmelden als lid is mogelijk voor iedere afgestudeerde aan de Open Universiteit tegen een lidmaatschapsbijdrage van 25 euro per jaar, het eerste jaar naar rato.

Recent afgestudeerde alumni van de OU zijn de eerste twaalf maanden (afgerond) vrijgesteld van contributiebetaling. Hun contributie wordt door de OU en de AVOU gezamenlijk gedragen. Na deze twaalf maanden gaat het lidmaatschap automatisch over in een betaald lidmaatschap, tenzij tijdige opzegging plaatsvindt.

Personen die de doelstellingen van de AVOU onderschrijven maar geen OU alumnus zijn, kunnen begunstiger worden van onze vereniging. Zij kunnen gebruik maken van dezelfde faciliteiten als leden, maar hebben geen stemrecht. De kosten zijn tevens 25 euro per kalenderjaar, het eerste jaar naar rato.

Aanmelden voor AVOU