Het laatste nieuws

Hier vindt u de nieuwsberichten van en over de AVOU en tevens over andere zaken die voor alumni van de OU interessant zijn. Activiteiten vindt u in een afzonderlijk menu.
Meld het ons indien u op- of aanmerkingen heeft, informatie mist of bepaalde ideeën of suggesties wilt inbrengen over inhoud en/of opzet van onze site en nieuwsbrief!

Dies natalis OU op 24 september '360 graden kijk op gezondheid'

26 augustus 2021

In het academisch jaar 2021-2022 viert de Open Universiteit op vrijdag 24 september 2021 haar 37e dies natalis. Het thema van deze dies is '360 graden kijk op gezondheid'. Alumni zijn van harte welkom om deel te nemen. 360 Graden kijk op gezondheid Maatscha...

lees verder

Lezing door Jos de Wit 'Candide of het optimisme' op 7 september

26 augustus 2021

Op 7 september verzorgt dispuut 'Plein Air' weer een lezing in Nieuwspoort. Tegen de achtergrond van de Verlichting en het leven van Voltaire belicht filosoof en historicus Jos de Wit verloop en betekenis van Voltaires beroemde boek Candide ou l'optimisme. W...

lees verder

Nieuwe website van de AVOU is live!

24 augustus 2021

Vandaag is de geheel vernieuwde website van de AVOU in de lucht gegaan. Tot de vernieuwing is besloten om redenen van esthetiek, techniek en efficiency. De ledenadministratie is nu volledig geïntegreerd in de website. U kunt vanaf heden zelf uw gegevens actueel hou...

lees verder

Van de voorzitter (augustus 2021)

12 augustus 2021

Hoewel we op een groene zomer gehoopt hadden, is deze toch weer donkerrood gekleurd. Maar ik denk dat velen van u al volledig of in ieder geval één keer zijn gevaccineerd en dat we daarom langzaam kunnen gaan denken over nieuwe buitenactiviteiten. Ook worden er initiatieven ontplooid om te komen tot nieuwe webinars, zolang de mogelijkheden tot het houden van fysieke bijeenkomsten beperkt zijn.

lees verder

Opening academisch jaar OU 2021-2022

10 augustus 2021

Op maandag 6 september 2021 vindt de opening van het academisch jaar 2021-2022 van de OU plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Na een welkomstwoord door de voorzitter van het CvB, dr. Karl Dittrich, zijn er de volgende sprekers: prof. dr. Wouter Stol, rector magnificus p...

lees verder

Oprichting kring ‘Kennisuitwisseling’

4 augustus 2021

Tijdens de algemene ledenvergadering is de wens uitgesproken om een werkgroep op het gebied van kennisuitwisseling op te richten. Het doel daarvan is activiteiten te ontwikkelen die eraan bijdragen dat wij tussen onze leden onderling en tussen de OU en onze leden meer...

lees verder

37e dies natalis Open Universiteit

3 augustus 2021

De Open Universiteit staat sinds haar oprichting pal voor toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Zij stimuleert het verkleinen van de kansenongelijkheid: de studenten vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt door het volgen van academisch onderwijs. Ongelijkheid in Ne...

lees verder

Oprichting alumni-kringen

3 augustus 2021

Om de participatie van leden te versterken heeft het bestuur het idee opgevat om meer activiteiten samen mét de leden te organiseren. Ook als u geen belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, willen we u toch oproepen om uw steentje bij te dragen aan onze vereniging in zogenaamde ‘kringen’.

lees verder

Verslag algemene ledenvergadering beschikbaar

25 mei 2021

Op zaterdag 15 mei 2021 vond de jaarvergadering van de AVOU plaats. Vanwege corona (hopelijk voor de laatste keer) in digitale vorm. Na het huishoudelijk deel vond er een discussie plaats over onder meer het toekomstige beleid van de vereniging, de band met de OU, de wensen en inbreng van de leden en de opvolging van de huidige bestuursleden.

lees verder

Ledenenquête Alumnivereniging Open Universiteit

10 maart 2021

Het bestuur van de AVOU spant zich elk jaar in om u als lid een divers en interessant palet aan activiteiten te bieden. Zoals bij u bekend is het bestuur al enige tijd zoekende naar mogelijkheden om de participatie van de leden te vergroten. Dit brengt immers nieuwe ideeën en wensen en daarnaast ook de mogelijkheid om deze ideeën en wensen daadwerkelijk in activiteiten om te zetten. Daarnaast wil het bestuur de wijze waarop de vereniging met u communiceert en activiteiten met en voor u organiseert eens goed tegen het licht houden. Daarom is er een ledenenquête ontwikkeld.

lees verder